آگهی تهران نیازمندی های انلاین
آگهی تهران نیازمندی های انلاین
تهاتر ۱۷۵۰ متر زمین در مازندران،نقد،تهاتر بتن،سیمان،

توضیحات آگهی

تهاتر ۱۷۵۰ متر زمین در مازندران قائم شهر شیرگاه به سمت بابل مرزیکلا جاده گنج افروز روستای درونکلای شرقی تمام امکانات تا بالای سر زمین آمده است.
با بتن یا سیمان یا ویلا تهاتر می کنم.
یا نقد
۹۱۲۴۴۴۷۵۲۱
۰۹۳۹۴۴۴۷۵۲۱