آگهی تهران نیازمندی های انلاین
تماس بگیرید
شماره آگهی: 14336
آگهی تهران نیازمندی های انلاین
فروش سگ سامویید 60 روزه غذاخور

توضیحات آگهی

روش سگ سامویید 60روزه غذاخور
توله از 50روز و بالغ یک سال تا 3سال
نر وماده سامویید در مزرعه و پرورش سگ
همراه با درج و ارایه اصالت کتبی
شناسنامه دار
انگلزدایی به موقع انجام شده
خیرید حضوری وغیر حضوری
جهت بازدید وخرید تماس بگیرید