آگهی تهران نیازمندی های انلاین
تماس بگیرید
شماره آگهی: 9715
آگهی تهران نیازمندی های انلاین
کارخانه قطعات خودرو

توضیحات آگهی

محل کار در مراکز استان ها
تهرانی نباشه همراه با جای خواب
برای چند قسمت مختلف از جمله:دفتر داری، انبارداری، تاسیسات، فنی، حراست و،….
سن بین 20تا٢7سال
مجرد سالم آقا