آگهی تهران نیازمندی های انلاین
آگهی تهران نیازمندی های انلاین

توضیحات آگهی

آبگرمکن نو ایران شرق مدل کیانا

اصلانصب نشده سیستم خونه پکیج بوده مانمیدونستیم رفتیم آبگرمکن خریدیم ازکارتون درآوردیم ولی نصب نکردیم رو زمین گذاشتیم