آگهی تهران نیازمندی های انلاین
آگهی تهران نیازمندی های انلاین
اب بندی نما در جهان فرود_پیچ و رولپلاک نمای ساختمان شرکت جهان فرود

توضیحات آگهی

شرکت جهان فرود در تهران و کرج مجری پیچ و رولپلاک نما با طناب بدون،داربست میباشد که باراپل انجام میشود.
جهان فرود همچنین نصب توری مرغی و بستن درز انقطاع هم باطناب انجام میده.