آگهی تهران نیازمندی های انلاین
آگهی تهران نیازمندی های انلاین
اتوباربری واثاث کشی صداقت باکادری مجرب

توضیحات آگهی

اتوباربری واثاث کشی صداقت باکادری مجرب باتجربه کاربلدباچیدمان درست بابسته بندی وپتوپیچ کردن اثاث منزل ولوازم های ظریف حساس بابسته بندی حمل بار نیسان کفی ایسوزومسقف مجهزبه پتووضربه گیر باقیمت مناسب بصورت شبانه روزی