آگهی تهران نیازمندی های انلاین
تماس بگیرید
شماره آگهی: 13645
آگهی تهران نیازمندی های انلاین
ارستر چیست؟

توضیحات آگهی

Type 2 Surge Arresters 87
Type 3 Surge Arresters 149
General Accessories 177
P R O T E C T O R
DEHNguard
DG MOD 275
DEHNguard
DG MOD 275
DEHNguard
DG MOD 275
بازرگانی تیکوا نیرو │ سیستم های ارتینگ ارستر │ نماینده سرج ارستر dehn │ تلفن: 33999115
DEHNguard
DG MOD 275
DEHNguard
DG MOD 275
DEHNguard
DG MOD 275
L1 L2 L3 N PE
1x NSM PRO EW Part No. 924 342 1x DPRO 230 F Part No. 909 240
1x DPRO 230 Part No. 909 230
with remote signalling contact:
1x DG M TNC 275 FM Part No. 952 305
1 125 A 1 125 A
SPD Type 3
(Surge arrester)
SPD Type 3
(Surge arrester)
Cable length ≥ 5 m
2
fault indicat oi n
1x SFL PR
SPD T
Arrangement I Arrangement II
General 1616 www.dehn.de
International Power Supply Systems
TN-C system TN-S system
TN-C system 230 / 400 V
TN-S system 230 / 400 V
TN-C-S system 230 / 400 V
TT system 230 / 400 V IT system 230 V, 400 V, 500 V, 690
single-phase; 3 conductors
single-phase; 4 conductors
Split Phase or Edison
(1 Ph, 3 W + G)
120 V / 240 V
three-phase; 4 conductors
(3 Ph Y, 3 W + G)

برچسب‌ها: