آگهی تهران نیازمندی های انلاین
آگهی تهران نیازمندی های انلاین
اقامت قبرس شمالی از طریق خرید ملک و دانشجویی

توضیحات آگهی

قبرس شمالی کشوری امن ،راحت زیبا پنجمین امنیت در کل جهان،بدون نیاز به ویزا این امکان وفراهم کرده که فقط با پرداخت یک سوم از کل مبلغ ملک اقامت خود وخانواده رو بگیرید
شروع قیمتها از یک میلیارد وهشتصد هزار تومان ۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰