آگهی تهران نیازمندی های انلاین
آگهی تهران نیازمندی های انلاین

توضیحات آگهی

فروش تهیه سیمینتال.هلشتاین.محلی.گیلک نژادهاپرواری گوساله داشتی انواع تلیسه وشیرخوارگوساله بامجوزرسمی دامپزشکی عمده وتعدادی دروزنهامختلف پخش فروش تمام نقاط کشورباماشین مخصوص حمل دام آدرس استان گلستان گرگان شهرستان کردکوی حاج بهزاد