آگهی تهران نیازمندی های انلاین
400,000 تومان
شماره آگهی: 6876
آگهی تهران نیازمندی های انلاین
تولید انواع معرفهای آزمایشگاهی

توضیحات آگهی

تولید کننده محلولهای تست شیمیائی آب،خاک و پسابهای صنعتی
معرفهاي آزمايشگاهي و محلولهاي استاندارد
(LABORATORY CHEMICAL REAGENTS)

رديف نام محصول Product name Package
1 محلول پتاسيم كلرايد 3 مولار KCl 3 mol/l 250-500-1000CC
2 محلول پتاسيم كلرايد / نقره كلرايد 3 مولار KCl/AgCl 3 mol/l 250-500-1000CC
3 محلول E.B.T (معرف تست سختي كل آب) Eriochrome Black T 250-500-1000CC
4 محلول E.D.T.A )تتراپلکس3)
(محلول تيتراسيون تست سختي كل آب) E.D.T.A(2Na)0.1N 250-500-1000CC
5 محلول O.T.O (ارتوتوليدين)
(محلول تست كلر آزاد در آب) Ortho Tolidine Hydrochloride 250-500-1000CC
6 بافر PH=10 (مخصوص تست سختي كل آب) Buffer Hardness
PH=10 250-500-1000CC
7 محلول فنل رد (مخصوص تست PH آب) Phenol Red solution 250-500-1000CC
8 محلول متيل رد Methyl Red Solution 250-500-1000CC
9 مصرف نسلر( تست آمونياك در آب) Nessler’s Reagent 250-500-1000CC
10 محلول فهيلنگ A, B Fehling Solution A&B 250-500-1000CC
11 معرف بيورت Biuret Reagent 250-500-1000CC
12 معرف كارز (I , II) Carrez Reagent 250-500-1000CC
13 محلول لوگل Lugol’s Solution 250-500-1000CC
14 محلول ويجس Wijs , Solution 250-500-1000CC
15 معرف هانوس Hanus Reagent 250-500-1000CC
16 محلول فروئين
(مخصوص تست يون آهن در آب) Ferroin Solution 250-500-1000CC
17 محلول لاكتو فنل كاتن بلو Lacto Phenol Cotton Blue sol. 250-500-1000CC
18 محلول اكسيژن صفر
(مخصوص نگهداري الكترود اكسيژن) Zero Oxygen Sol. 250-500-1000CC
19 محلول پركننده الكترود اكسيژن D.O Electrode’s Filling Solution 250-500-1000CC
20 معرف متيل اورانژ Methyl Orange 250-500-1000CC
21 معرف بندیکت Benedict’s reagent 250-500-1000CC

رديف نام محصول Product name Package
22 محلول اچینگ نایتال1% و 2% NITAL ETCHING SOL. 250-500-1000CC
23 محلول اچینگ نایتال 10%و 5% NITAL ETCHING SOL. 250-500-1000CC
24 محلول اچینگ نایتال 15% NITAL ETCHING SOL. 250-500-1000CC
25 بافر فرمادئید PH=7 FORMALDEHYDE BUFFER PH=7 250-500-1000CC
26 محلول گاورز GOWERS SOL.(RBC) 250-500-1000CC
27 محلول تیتراسیون نیترات نقره0.0282 normal 1ml=1mg Cl SILVER NITRATE 0.0282 NORMAL 250-500-1000CC
28 محلول متیلن بلو آلکالی(محلول لوفلر) LOFFLERS METHYLENE BLUE 250-500-1000CC
29 محلول وینکلر شماره 1
(مخصوص تست اکسیژن محلول در آب) WINKLER´S SOL. NO:1 250-500-1000CC
30 محلول وینکلر شماره
2 (مخصوص تست اکسیژن محلول در آب) WINKLER´S SOL. NO:2 250-500-1000cc
31 محلول رنگ گیمسا GIEMSA STAIN SOLUTION 250-500-1000CC
32 محلول فرمالین سالین FORMALIN-SALINE SOLUTION 250-500-1000CC
33 محلول رنگ کریستال ویولت اگزالات CRYSTAL VIOLET OXALATE SOL. 250-500-1000CC
34 پودر رینگر RINGER POWDER 250-500-1000CC
35 محلول کینیون کربول فوشین KINYOUN CARBOL FUCHSIN 250-500-1000CC
36 معرف تست C.O.D COD REAGENT 250-500-1000CC
37 محلول رنگ کارمین CARMIN STOCK SOLUTION 250-500-1000CC
38 محلول تترامتیل بنزیدین T.M.B 250-500-1000CC
39 گلیسرین ژله ای)گلیسرین ژلاتین) JELLY GLYCERINE 250-500-1000CC
40 بافر تریس PH=7.6 TRIS BUFFER PH=7.6 250-500-1000CC
41 بافر تریس PH=8.0 TRIS BUFFER PH=8 250-500-1000CC

42 معرف کالکون( تست کلسیم در آب) CALCON REAGENT POWDER 250-500-1000CC
43 محلول رنگ متیلن بلو METHYLENE BLUE SOLUTION 250-500-1000CC
44 نایسر متیلن بلو NEISSER´S METHYLENE BLUE 250-500-1000CC
45 معرف زیمرمان راینهارد ZIMMERMAN –RAINHARDT 250-500-1000CC
46 محلول اندیکاتور فنل فتالئین 1% PHENOLPHTHALEIN 250-500-1000CC
47 محلول تتراپلکس A TITRIPLEX A SOLUTION 250-500-1000CC
48 محلول تتراپلکس B TITRIPLEX B SOL. 250-500-1000CC
49 بافر استون(فیکساتیو) ACETON BUFFERD
(FIXATIVE) 250-500-1000CC
50 معرف پتاسیم دی کرومات0.250N
(مخصوص تست C.O.D) POTASSIUM DICHROMATE 250-500-1000
51 معرف آمونیوم ایرون سولفات 0.250N
(مخصوص تست C.O.D) AMMONIUM IRON SULFATE(II)-REAGENT FOR COD 250-500-1000CC
52 محلول پتاسیم هیدروکساید در گلیسرین GLYCEROL-POTASSIUM HYDROXIDE 250-500-1000CC
53 محلول پتاسیم کرومات 5%
(مخصوص تست کلراید)تیتراسیون ارژانتومتریک POTASSIUM DICHROMATE 5% 250-500-1000CC
54 معرف یداید آزاید قلیائی
(مخصوص تست اکسیژن در آب) ALKALINE IODIDE AZIDE REAGENT 250-500-1000CC
55
معرف بروسین سولفات BRUCINE SULFATE REAGENT 250-500-1000CC
56 معرف اسپادنس
SPADNS REAGENT 250-500-1000CC

57 معرف مولیبدو وانادات(مخصوص تست فسفات) MOLYBDOVANADATE REAGENT SOLUTION 250-500-1000CC
58 معرف پان(محلول) PAN INDICATOR SOLUTION 250-500-1000CC
59 معرف آلومینون(محلول) ALUMINON REAGENT 250-500-1000CC
60 چسب سیتولوژی انتلان ENTHELLAN
MOUNTING MEDIUM 250-500-1000CC
61 پتاسیم تلوریت محلول 1% و 3.5% POTASSIUM TELLURITE 250-500-1000CC
62 معرف فسفو تنگستیک اسید 10% PHOSPHOTUNGESTIC ACID SOLUTION 10% 250-500-1000CC
63 معرف مولیش MOLISCH´S REAGENT 250-500-1000CC
64 معرف کجلدال KJELDHAL INDICATOR
(MIX INDICATOR) 250-500-1000CC
65 معرف گریس(مخصوص تست نیتریت درآب) GRIESS REAGENT 250-500-1000CC
66 معرف برادفورد BRADFORD REAGENT 250-500-1000CC
تولید محلولهای استاندارد هدایت سنجی(کنداکتیویتی)((CONDUCTIVITY STANDARD SOLUTION
و انواع بافرهای کالیبراسیون پی اچ از PH=1.O تاPH=14.0
« در صورت نياز به محلولهاي ديگر با اين شركت تماس حاصل فرمائيد »
تهران، خيابان استاد نجات‌اللهي، انتهاي خيابان سميه، كوچه پورموسي، پلاك 17، طبقه سوم، واحد 12
09195054577-09121220085-09352212621-09353903060
88804845-88924588-88924589-88802917-8