آگهی تهران نیازمندی های انلاین
آگهی تهران نیازمندی های انلاین

توضیحات آگهی

معرف تترامتیل بنزیدین(مخصوص تست کلر آزاد در آب)
معرف اریو کروم بلک تی(مخصوص تست سختی کل آب) EBT
محلول تتراپلکس(مخصوص تست سختی کل آب) EDTA
معرف نسلر (مخصوص تست آمونیاک در آب)
محلول ارتوتولیدین(مخصوص تست کلر آزاد در آب)
محلول فنل رد(مخصوص تست پی اچ در آب)
TRISS BUFFER PH=6.0-PH=8.0 محلول بافر تریس
تولید انواع محلولهای استاندارد فلزات،آنیونها و کاتیونها با غلظت 1000mg/l شامل محلول استاندارد آلومینیوم،باریم،پالادیوم،پلاتین،نقره،روی،نیکل،کبالت،تالیم ،طلا و…ومحلول استاندارد نیترات،سولفات،کلراید،نیتریت ،سیلیکات،استات،سولفیت و…
تولید انواع محلولهای (تیترازول)نرمال و 0.1 نرمال به حجم رسیده شامل محلول نرمال و 0.1 نرمال:اسید کلرئیدریک،اسید نیتریک ،اسید سولفوریک،هیدروکسید سدیم،هیدروکسید پتاسیم،تیو سولفات سدیم،نیترات نقره،کلرور قلع،کربنات سدیم،ید،پرمنگنات پتاسیم،دی کرومات پتاسیم،کرومات پتاسیم،نیترات باریم و…بصورت محلولهای به حجم رسیده یک لیتری و حداقل 18 ماه ماندگاری
تولید محلولهای استاندارد کالیبراسیون کنداکتیویتی(هدایت)
COD,TOCtPH BUFFERS,TURBIDITY&COLOUR
تهران، خيابان استاد نجات‌اللهي، انتهاي خيابان سميه، كوچه پورموسي، پلاك 17، طبقه سوم، واحد 12 تلفن: 88804845 و 8-88802917 و 9-88924588 كد پستي: 1599673135فاكس:89774845 همراه: 09195054577 و 09121220085