آگهی تهران نیازمندی های انلاین
آگهی تهران نیازمندی های انلاین
جوشکاری‌سیار ولوله‌کشی‌خورده‌کاری‌سردوگرم‌سویس‌کولرآبی‌ولوله‌فاضلاب

توضیحات آگهی

‌.باسلام‌جوادهلالی‌هستم‌کارم‌جوشکاری‌سیارتمام‌کارهای‌مربوط‌به‌جوشکاری‌.نرده‌‌الاچق‌حفاظ‌.برش‌کاری‌نصب‌درآهنی.و
لوله‌کشی‌خورده‌کاری‌آب‌سردوگرم.لوله‌کشی‌خورده‌کاری‌فاضلاب‌سرویس‌کولرآبی‌‌همه‌روزه‌۲۴ساعتی‌شبانه‌روزی‌تهران‌وحومه
درخدمت‌شماهستم