آگهی تهران نیازمندی های انلاین
آگهی تهران نیازمندی های انلاین

توضیحات آگهی

خریدارضایعات آهن،آلمینیوم،فلزات رنگی،پلاستیک پت،کارتن،روزنامه باطله،کتاب،دفتر وغیره
خرید در محل با ترازوی دیجیتال و دقیق
تسویه به صورت نقدی