آگهی تهران نیازمندی های انلاین
آگهی تهران نیازمندی های انلاین
خرید خودرو فرسوده اسقاط اوراق تصادفی

توضیحات آگهی

خرید خودرو فرسوده بالاترین قیمت روز اسقاط زیر نظر مرکز خرید خوردرو فرسوده.خرید بصورت نقدی و با حمل رایگان در محل انجام میشود.خودرو ایرانی خارجی زیر مدل تصادفی شدید هم خریداری میشود