آگهی تهران نیازمندی های انلاین
آگهی تهران نیازمندی های انلاین

توضیحات آگهی

باسلام نصب داربست درتمام نقاط تهران قیمت توافقی
نصب داربست نما
سوله
زیربتن
چهارپایه چرخ دار وثابت همراه باتخته بنای
تابلو درمغازه ها
نصب داربست با لوله های شرکت هم پذیرفته میشود