آگهی تهران نیازمندی های انلاین
آگهی تهران نیازمندی های انلاین

توضیحات آگهی

این وسیله را بدون مواد مصرفی و فیلتر برای ضدعفونی وسایل شخصی مانند موبایل وتبلت و تمام سطوح حساس بدون آسیب رساندن به وسایل میتوان استفاده کرد . دارا بودن ایزو ۹۰۰۱ ، ۱۴۰۰۱ و….
تولید داخل با تضمین کیفیت