آگهی تهران نیازمندی های انلاین
تماس بگیرید
شماره آگهی: 8416
آگهی تهران نیازمندی های انلاین

توضیحات آگهی

#دستگاه طعم دهنده#دستگاه لووک#دستگاه شورکن#
مخصوص شورکردن تخمه افتابگردان،کدو،هندوانه،ژاپنی و….

شورکن و سفید کن با مخزن ،شفت و پره های استیل نگیر برای طعم‌دهی و تولید تخمه رژیمی
با ظرفیت ۴ کیلویی ابعاد مخزن ۳۰×۴۰
با ظرفیت ۲۰‌کیلوابعاد مخزن ۶۰×۴۰
با ظرفیت ۲۷ کیلویی و مخزن ۴۵×۷۵ سانت با ظرفیت ۴۵ کیلویی و مخزن ۹۰×۶۰سانتی

09120641964کریمی

@nouvinsanat

#Flavoring machine #Look machine #Salting machine #
For salting sunflower seeds, pumpkin, watermelon, Japanese and ….

Salt and bleach with tank, shaft and stainless steel blades for flavoring and production of diet seeds
With a capacity of 4 kg, the dimensions of the tank are 30 ۰ 40
With a capacity of 20 و 40 ابع 60 مخ tank size
With a capacity of 27 kg and a tank of 45.75 cm with a capacity of 45 kg and a tank of 90.60 cm

09120641964 Karimi

@nouvinsanat