آگهی تهران نیازمندی های انلاین
تماس بگیرید
شماره آگهی: 9679
آگهی تهران نیازمندی های انلاین

توضیحات آگهی

زمین چهار طرف محصور شده آب گاز برق چسبیده ب زمین