آگهی تهران نیازمندی های انلاین
تماس بگیرید
شماره آگهی: 6368
آگهی تهران نیازمندی های انلاین
زمین سند دار ششدانگ عرصه عیان

توضیحات آگهی

زمین سند دار ششدانگ عرصه عیان ، کاربری مسکونی ، فاصله کم تا خیابان اصلی 20 متری ( حدودا 30 متر) ، کوچه 12 متری . بدون پرتی ، آدرس ملک : رشت بلوار دیلمان گلسار ، خیابان عرفان روبه روی فروشگاه کلون ، تلفن تماس 01332333054 همراه 09332645632