آگهی تهران نیازمندی های انلاین
آگهی تهران نیازمندی های انلاین
زمین کشاورزی و باغی به مساحت ۸۰۰۰ هزار متر

توضیحات آگهی

زمین کشاورزی و باغی واقع در شمال محموداباد
دارای چاه آب با پروانه بهره برداری
دو ضلع زمین خیابان هشت متری
فاصله تا جاده اصلی ۴۰۰ متر
فاصله تا اولین ساخت و ساز ۳۰۰ متر
فاصله تا دریا ۲۰ دقیقه
دارای دو مسیر مجزا برای ورودی و خروجی