آگهی تهران نیازمندی های انلاین
آگهی تهران نیازمندی های انلاین

توضیحات آگهی

جای سرسبزوقشنگی هست بیشترویلاسازی میکننداکثرباغ ویلادارندزمین توبافت روستاهست 250میلیون وام روستایی روزمین هست امتیازآب برق تلفن گازداره باماشین هم عوض میکنم