آگهی تهران نیازمندی های انلاین
تماس بگیرید
شماره آگهی: 13785
آگهی تهران نیازمندی های انلاین

توضیحات آگهی

ساخت فول کات عرض۴۱،۷۰سیلندر ۱۷تا ۲۰
دلسی معمولی وپوینت