آگهی تهران نیازمندی های انلاین
آگهی تهران نیازمندی های انلاین

توضیحات آگهی

ساعت دیواری تمام آینه ایی ۶۰ سانت نونوخداشاهده یکبارازش استفاده نشده برام کادوآوردن چون ساعت ایستاده دارم ازاین استفاده ندارم به مشتری تخفیف هم میدم