آگهی تهران نیازمندی های انلاین
آگهی تهران نیازمندی های انلاین
سرمایه ۲۵۰میلیونی برای پزشکان وپرستاران بافیش حقوقی کاسبان معتبر وشغلهای مبتدی برای شهرستانها وحومه تهران باسفته‌.

توضیحات آگهی

اولویت با پزشکان وپرستاران کاسبان تا۸۰۰میلیون وشغلهای مبتدی۱۰۰