آگهی تهران نیازمندی های انلاین
آگهی تهران نیازمندی های انلاین

توضیحات آگهی

سرویس کولر ابی بدون یک ذره گردوخاک در انديشه شهريار و كليه مناطق تهران
کل قطعات بدنه بیرونی و داخلی موجود هستش
سرویس اولیه کولر:
شامل:شستشویی کف کولر
شستشوی دریچهای کولر
شستشویی مکنده و هلزونی و پروانه
روغن کاری یاتاقانهای مکنده
روغن کاری دینام
روغن کاری پمپ اب
تست سلامت برزنت،هزینه خرید و تعویض جداگانه حساب می شود.
تست سلامت و تنظیم شناور
تست سلامت زیراب
تراشیدن اهکهای دریچها و تنظیم ناودون
تنظیم تسمه و تراز کولر.
شستشوی پوشال ، در صورت تعویض هزینه جدا دریافت می شود.
ضمنا:کلیه قطعات تعویضی و خرید پوشال و برزنت با مشتری می باشد.
تعمیرات کولر:
شامل:تعویض بدنه کولر شامل
کف،سقف،ستونها=هزینه خرید و نصب جدا گرفته میشود.
تعویض برزنت هزینه خرید و اجرت تعویض جدا می باشد.
تعویض یاتاقانهای کولر=هزینه جدا دریافت میشود.
تعویض دینام و پمپ اب هزینش خریدش با مشتری می باشد
تعویض تسمه
تعویض ناودونی
تعویض پوشال
هزینه خرید پوشال با مشتری می باشد و یک اجرت نصب گرفته میشود.
دینام کولر موتوژن و موتوسن و پمپ اب نو و دست دوم موجود هستش
تماس ۷ صبح الی ۲۳