آگهی تهران نیازمندی های انلاین
آگهی تهران نیازمندی های انلاین
سمپاشی سوسک درشت آمریکایی و سوسک ریز

توضیحات آگهی

سوسک درشت آمریکایی یا سوسک حمام یا سوسک فاضلابی از حشرات چندش آوری هست که به دلیل اینکه از فضولات و غذا همزمان استفاده می کند از درصد آلودگی و بیماری زایی بالایی برخوردار می باشد. بنابراین مقابله با سوسک درشت لازمه استفاده از راهکارهای اصولی و فنی مخصوص می باشد.جهت ریشه کنی سوسک درشت درمحل سکونت وکارخودحتما بایک شرکت سمپاشی معتبرتماس بگیرید. برای اینکه سموم مورد استفاده در این اماکن ،حتما باید دارای مجوزهای بهداشتی لازم باشد.