آگهی تهران نیازمندی های انلاین
تماس بگیرید
شماره آگهی: 11429
آگهی تهران نیازمندی های انلاین
سمپاشی و گندزدایی

توضیحات آگهی

مهم نیست که در مورد چه آفتی ایفای وظیفه می کنیم، ما همیشه کارخود را با همان سطح حرفه ای ، کارآیی و مراقبت انجام می دهیم. تیم کارآزموده ما همیشه ریشه کنی آفات را با همان دقت انجام می دهند که به ‌شما و ساختمان شما آسیب نرسد. همچنین می توانیم از روش های پیشگیری از آفات برای جلوگیری از آلودگی در آینده به شما کمک کنیم.

ما خدمات خود را به همه مشتریان در مناطق مختلف شهرتهران ارائه می دهیم .امروز با تیم کارشناس ما تماس بگیرید.۶۶۲۴۳۱۳۷_۲۲۰۴۸۲۷۸