آگهی تهران نیازمندی های انلاین
تماس بگیرید
شماره آگهی: 7188
آگهی تهران نیازمندی های انلاین

توضیحات آگهی

توله دالمیشن تضمین کیفیت وخط خون
انواع تیپ ژرمن و ۱۵ نژاد با خط خونی بالا

ژرمن۲ماهه تا ۴ماهه و۶ماهه ویک ساله تا۵ساله موجود دارم

گواهی کتبی اصالت تقدیم میکنم

شناسنامه دارند

واکسن وانگل تراپی شده

عکس وفیلم واتساپ

بازدید واتساپ پیغام بدین لوکیشن بفرستم