آگهی تهران نیازمندی های انلاین
آگهی تهران نیازمندی های انلاین
شرکت رتبه 5 ابنیه و تاسیسات آماده واگذاری می باشد

توضیحات آگهی

شرکت رتبه 5 ابنیه و رتبه 5 تاسیسات دارای اعتبار 4 ساله رتبه ساجاتی و ساجاری اماده واگذاری می باشد .
ثبت شهرستان و سهامی خاص

برای کسب طالاعات بیشتر با شماره درج شده در تماس باشید .
عسگری 09053222109