آگهی تهران نیازمندی های انلاین
آگهی تهران نیازمندی های انلاین

توضیحات آگهی

دارای امتیاز 250 میلیونی وام روستایی3درصدکه ازتاریخ تحویل وام چندساله بعدقسط بندی میشه،معروف به عمارات کدخدارضامیباشددارای برق آب گاز،بیشترخونه هایی انجاویلایی هست بزرگ بسیارسرسبزوخوش اب وهواهست داری باغهایی فراوان،،خیلی ساله دارم بچه انجانیستم بکارم نمیادموقعه خریدمهره ریس حل اختلاف وریس شورازدم خودریس شورابرام قولنامه کردخریدش مفدهست خیلی زیرقیمت میدم بریدتحقیق کنیدباورتون نمیشه هرکی بخرقول بدم3تا4برابرمیفروشه چون من بچه انجانیستم سردرنمیارم خونه هایی ان منطقه همشون بزرگ وویلایی سازهستندحالاکه میخوام بفروشم کسی نیست یانازمیکنندتابفروشم قول بده صدنفرزنگ میزنندای وامن بالاترمیخواستم چراصبرنکردی تابوده همین بودبازم میگم باوام 250تا300میلیون میباشدمتری 400تومان خیلی خیلی زیرقیمت بازار