آگهی تهران نیازمندی های انلاین
آگهی تهران نیازمندی های انلاین

توضیحات آگهی

فرصت ویژه کسب درامد از طریق زعفران کاری شرکت حرفه گستران فرادید پس از آموزش حرفه ای شما در این زمینه توسط اساتید مجرب و زعفران کاران حرفه ای پشتیبانی تامین نهاده ها تامین بهترین پیاز زعفران مشاوره نظارت و هدایت شما را پس از دوره به عهده دارد همراه با اعطای مدارک عالی نظام مهندسی کشاورزی و فنی حرفه ای برای کسب و شروع کا هیچ جای نگرانی نخواهید داشت