آگهی تهران نیازمندی های انلاین
آگهی تهران نیازمندی های انلاین
فروش انواع ویسکومتر های بیوجد چین BIUGED

توضیحات آگهی

ویسکومتر های مخصوص رنگ و رزین
ویسکومتر مخصوص شکلات
ویسکومتر مخصوص مواد غذایی

ویسکومتر های چرخشی BGD152.1S
BGD152.2S

ویسکومتر کربس Biuged
ویسکومتر های کربس BGD186
BGD184
ویسکومتر روغن