آگهی تهران نیازمندی های انلاین
3,300,000,000 تومان
شماره آگهی: 16088
آگهی تهران نیازمندی های انلاین

توضیحات آگهی

باغ به مساحت 3850متر . دارای درخت انار گردو بادوم و چند درخت قیصی و ۲/5 هکتار زمین که ۱هکتار پسته ۲ ساله و ۶ساعت آب در هفته از موتور آب ۶ اینچ . ماشین رو تا سر باغ و زمین