آگهی تهران نیازمندی های انلاین
تماس بگیرید
شماره آگهی: 18181
آگهی تهران نیازمندی های انلاین

توضیحات آگهی

تگزاپن پاکسان
تگزاپن محب
تگزاپن مالزی
تگزاپن صدفی
لورامید فرآیند
بتائین فرآیند
بهدامین
بتائین پترو بهداشت
سولفونیک پاکسان
سولفونیک محب
کلر (۲۵ کیلویی)
کلر (۴۰ کیلویی)
آب ژاول
اسید کلریدریک
ایزوتیازولین (هندی و ایرانی)
سودپرک گوهر
سدیم تری پلی فسفات
تری اتانول آمین (۲۳۰کیلویی)
مونو اتانول آمین (۲۳۰کیلویی)
دی اتانول آمین (۲۳۰کیلویی)
رنگ و اسانس (متفاوت است)
Eita/Whatsapp 09399646316

برچسب‌ها: