آگهی تهران نیازمندی های انلاین
آگهی تهران نیازمندی های انلاین
فروش دستگاه کلروفیل متر +spad502 کمپانی Minolta ژاپن

توضیحات آگهی

جهت اندازه گیری کاروفیل گیاهان با دقت 1 درصد
Spad 502 plus
برای اندازه گیری میزان کلروفیل برگهای مختلف بدون آسیب رساندن به گیاهان
کیمیا تجهیز طایی نماینده فروش کلروفیل متر Minolta