آگهی تهران نیازمندی های انلاین
500,000,000,000 تومان
شماره آگهی: 5851
آگهی تهران نیازمندی های انلاین
فروش زمین کشاورزی لواسان بزرگ

توضیحات آگهی

زمین به متراژ صدهزار متر دردوقطعه روبروی هم برجاده اصلی دارای سنداوقافی گاوداری غیرفعال و۳چشمه یک قنات وانشعابات فعال پای زمین قیمت متری ۵میلیون تومان ادرس جاجرود جاده سدلتیان جاده پورزن مزرعه کلکدر