آگهی تهران نیازمندی های انلاین
آگهی تهران نیازمندی های انلاین
فروش وصادرات آهن الات(میلگرد،نبشی،شاخه آهن،قوطی وورق آهن،…) وفروش سنگ آهن،کلوخه،خاک وسایرکانی معادن(مس،قلع،طلا،روی و….)فروش وصادرات سنگ های تزئینی وکاشی وسرامیک بهترین کیفیت کمترین قیمتفروش وواردات بزرگترین محموله ضایعات خاورمیانهپرداخت سرمایه درکمترین زمان/شراکت درساخت/سرمایه گذاری درتولید داخلی(فقط باصاحب سند)استفاده از اعتبار شما ودریافت ضمانتنامه بین بانکیمادرازای ال سی شماخدمات،کالا یاسرمایه به شماواگذار میکنیم.                   کارشناس بازاروسرمایه(حبیبی)

توضیحات آگهی

درعنوان به آن پرداخته شده،تمام موارد بالا همه وهمه با ضمانتنامه بانکی قابل اجراست.