آگهی تهران نیازمندی های انلاین
آگهی تهران نیازمندی های انلاین
فروش کود میکرومکس پودری سبزینه مارال

توضیحات آگهی

کود میکرومکس موجب تثبیت ریشه گیاهان میباشد.کود پودری میکرومکس به سبب داشتن آهن موجب رفع زردی برگ درختان میشود.
میکرومکس باعث افزایش مقاومت گیاه نسبت به تنش ها مانند خشکی و شوری میشود.
کارخانجات سبزینه مارال
ارسال مستقیم از کارخانه و بدون واسطه
برای سفارش کود میکرومکس سبزینه مارال تماس بگیرید