آگهی تهران نیازمندی های انلاین
آگهی تهران نیازمندی های انلاین
قابل توجه واردکنندگان و صادرکنندگان

توضیحات آگهی

قابل توجه صادر کنندگان و وارد کنندگان محترم
لجستیک انواع بار به اشکال زیر قابل ارائه میباشد :
بار تجاری ترانزیتی زمینی به کشورهای ترکیه ،عراق ،افغانستان، پاکستان و ارمنستان
تریلی کفی
تریلی بازشو
تریلی ترانزیت(چادری)
تریلی یخچالی
تریلی لبه دار
تریلی کمپرسی
تریلی تیغه
همچنین حمل بار دریایی از اروپا به ایران پذیرفته می‌شود
09111785332
.محبتی.