آگهی تهران نیازمندی های انلاین
تماس بگیرید
شماره آگهی: 19058
آگهی تهران نیازمندی های انلاین
قیمت انواع اسپکت 2 پرتویی

توضیحات آگهی

اسپکتروفتومتر دو پرتویی کمپانی unico
اسپکتروفتومتر دو پرتویی کمپانیjenway
نمایندگی تخصصی اسپکتروفتومتر های 4800 و4802
نمایندگی تخصصی اسپکترو فتومتر 6850
قیمت انواع اسپکتروفتومتر های UV_Vis دابل بیم
یونیکو دابل بیم _ جنوی دابل بیم