آگهی تهران نیازمندی های انلاین
آگهی تهران نیازمندی های انلاین
متخصص وکالت در پروندههای ملکی واخذ زمین و سهم شما

توضیحات آگهی

قبول پروندهای قدیمی ملکی باتخصص و تجربه فوق العاده و بشرط کار، درصورت عدم نتیجه دستمزدی اخذنمیگردد.تعیین حدود اربعه ملک دادخواست وشکایت رفع تصرف خلع ید جانمایی ملک،درصورتیکه نمیدانیدملک کجاست.اخذ مجوزات ساخت احداث و مشکلات کمیسیونها اقدامات اداری از جهاد،شهرداری و…شکایت از ادارات در دیوان عدالت و پروندههای فوق سنگین در دیوانعالی کشور حق وکاله درصورت پیروزی*گرفتن حق شماتخصص ماست*درتهران و البرز