آگهی تهران نیازمندی های انلاین
آگهی تهران نیازمندی های انلاین
نرم افزار تجهیز مجالس و ظروف کرایه ای

توضیحات آگهی

شامل انبار ، شکست ، عودت ، فاکتور باز ، فاکتور تسویه نشده
سیستم راننده ، کرایه رفت و برگشت
تاریخ مراسم ، تاریخ سفارش ، تاریخ بازگشت
، حسابداری جامع و دهها گزارش