آگهی تهران نیازمندی های انلاین
آگهی تهران نیازمندی های انلاین
نماینده فروش حمام التراسونیک کمپانی ELMA المان

توضیحات آگهی

1لیتری s10 H
S40H لیتری4
6لیتری S60 H
S80 H لیتری 8
7 لیتریS70H
9لیتری S90H
10 لیتری S100H
12 لیتریS120H
13 لیتریS130H
15 لیتریS150H
18 لیتریS180H
30 لیتری S300H
45 لیتری S450H
لیتری90 S900H

1 لیتریE10H
3 لیتری مدل E30 H
6 لیتری مدل E60 H
10لیتری مدل E100 H
12 لیتری E120H
18 لیتری E180H
30 لیتریE300H

3لیتری دو فرکانسیP30H

6لیتری P60H
7 لیتری P70H
12لیتری P120H
18لیتریP180H
30 لیتری P300H
حمام های سری

EXTRA ST
EXTRA TT
SELECT 30
40 SELECT
SELECT 60
SELECT 80
SELECT 100
SELECT 120
SELECT 150
SELECT 180
SELECT 300
SELECT 500
SELECT 900

حمام با قابلیت تنظیم دمایی
حمام دارای درب و سبد
حمام دارای سوئیپ و دیگس