آگهی تهران نیازمندی های انلاین
آگهی تهران نیازمندی های انلاین
نماینده فروش ویسکومترDve بروکفیلدآمریکا

توضیحات آگهی

فروش مستقیم ویسکومتر بروکفیلد
DVE-LV
DVE-RV
DVE-HA
DVE-HB

پکیج کامل ویسکومتر DVE
انواع ویسکومتر DVE
لزجت سنج DVE
گرانروی سنج DVE

برای کار با یک سیال ویسکوز باید درباره رفتار رئولوژیکی آن اطلاعاتی داشته باشیم
برای این منظور از ویسکومتر های متنوعی استفاده میشود
که هرکدام بنا بر شرایطی که دارند ،کاربریشان محدود به دامنه خاصی می باشد
در ویسکومتر بروکفیلد استوانه چرخان که اسپیندل نامیده میشود ، شبیه دوک بوده و توسط یک پیچ که در انتهای دسته آن قرار دارد، به موتور دستگاه متصل میشود
برحسب اینکه ویسکوزیته سیال مورد آزمایش چقدر باشد ، شکل اسپیندل و دامنه سرعت های زاویه ای نیز متفاوت انتخاب میشود