آگهی تهران نیازمندی های انلاین
آگهی تهران نیازمندی های انلاین
نمایندگی شرکت کاغذدیواری آکام (برند کوئین)

توضیحات آگهی

شرکت کاغذدیواری آکام (برند کوئین) درنظردارد تعداد محدودی ازآلبومهای خود را به همکاران فعال در تهران و شهرستان ها اختصاص دهد
لذا واجدین شرایط برای دریافت آلبوم و اطلاع ازشرایط همکاری با شماره زیرتماس حاصل نمایند
09128631123(جعفری)