آگهی تهران نیازمندی های انلاین
آگهی تهران نیازمندی های انلاین
نیازمندان به پول و سرمایه تا سقف ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ م بدون‌ ضامن

توضیحات آگهی

سلام عزیزانی که نیاز به سرمایه و نقدینگی‌‌ دارن تا سقف ۵۰۰ملیون بدون ضامن .باسفته یا چک داده میشود به مدتی که خودتان تعیین میکنید .‌به شما داده میشود