آگهی تهران نیازمندی های انلاین
آگهی تهران نیازمندی های انلاین
پارچه پرده ای حریر کالیفرنیا سفید سیم دوزی

توضیحات آگهی

دوتا ده متر پارچه حریر کالیفرنیا سفید سیم دوزی شده نوبه عرض 140 متری 180هزارتومان به فروش میرود