آگهی تهران نیازمندی های انلاین
آگهی تهران نیازمندی های انلاین
پرستاری در منزل (تزریقات، پانسمان ، سرم تراپی، نگهداری بیمار و سالمند)

توضیحات آگهی

پرستاری در منزل (تزریقات، پانسمان ، سرم تراپی، نگهداری بیمار و سالمند) کلیه امور پرستاری پذیرفته می شود.