آگهی تهران نیازمندی های انلاین
آگهی تهران نیازمندی های انلاین
چهار هکتار زمین کشاورزی ۴۰۰۰۰متر با آب

توضیحات آگهی

چهار هکتار زمین کشاورزی ۴۰۰۰۰متر قیمت سند داره با چهار ساعت آب موتور چاه برقی مجوز داره قيمت یک میلیارد دویست تومان قزوین بخش شهر صنعتی الوند روستای کوچار