آگهی تهران نیازمندی های انلاین
آگهی تهران نیازمندی های انلاین
چگونه از عملکرد صحیح سنسورهای دستگاه کرایولیپولیز مطمن شویم؟

توضیحات آگهی

یکی از مهمترین دغدغه‌های اپراتور دستگاه کرایولیپولیز، جلوگیری از ایجاد سوختگی در حین استفاده از این دستگاه است.
عامل ایجاد سرما در دستگاه کرایولیپولیز، قطعه خنک کننده -همان پلتیر است. عملکرد پلتیر توسط سنسور بررسی می‌شود و اگر سنسور دچار مشکل باشد؛ اپراتور متوجه نمی‌شود؛ در این حالت پلتیر دما را تا منفی 40 درجه کاهش می‌دهد و سوختگی در این حالت قطعی است. اما اپراتور چگونه می‌تواند از این سوختگی جلوگیری کند؟
به طورکلی، بهتر است؛ بعد از حدود 30 دقیقه از شروع کرایو، برای چند ثانیه هندپیس‌ها را از بدن بیمار جدا کرده و عدم سوختگی و ایمنی کرایو را بازدید کنیم و بعد از اضافه کردن چند قطره ژل به پد موجود، مجدد پراب‌ها را وصل کنیم.
جهت خرید انواع پد و ژل خالص کرایولیپولیز با ما تماس بگیرید.
0922-603-6519